• Proč jsme založili pricing blog

Proč jsme založili pricing blog

Začít s psaním firemního blogu jsme plánovali již delší dobu, ale hlavním impulsem byly naše PR aktivity. Články, které byly zveřejněny v médiích jsou určeny především pro širší veřejnost a neumožňují rozsahem hlubší popis a analýzu dané problematiky. Postupně se na nás začali obracet jednotliví novináři i zástupci e-shopů s žádostí podrobnějších popisů dat a […]