Cenové strategie e-shopů v „období klidu“. Analýza mobilních telefonů

Co se děje s cenovými strategiemi e-shopů v době, kdy se na zákazníky nechystají velké výprodeje a akce typu „povánoční slevy“? Zaměřili jsme se na mobilní telefony. V analýze se například dovíte, které e-shopy jsou nejlevnější a jak se vyvíjela cenová hladina jednotlivých značek…

I když se zdánlivě nic neděje, cenová hladina se u jednotlivých e-shopů stále mění

Co v analýze najdete?

Vývoj cen vybraných mobilních telefonů
Jak se e-shopy ovlivňují
Jak které e-shopy přeceňují
Analýzu konkrétních mobilních telefonů
Cenové strategie – shrnutí

Nacházíme se v období, kdy za námi nejsou, a ani se na nás nechystají žádné velké cenové události e-shopů. To však neznamená, že není co sledovat. I v této době internetové obchody intenzivně pracují se svými cenovými strategiemi a je zajímavé pozorovat, v čem se liší, nebo v čem se naopak podobají.

Zaměřili jsme se na e-shopy, které jsou silnými hráči na trhu a jejichž cenové hladiny jsou zajímavé jak pro nakupující, tak i pro ostatní obchody – z jejich monitoringu lze také zjistit, jak reagují na chování konkurentů.

Pro analýzu jsme vybrali populární komoditu – mobilní telefony.  Monitorovali jsme více jak 100 modelů a barevných variant značek  Apple, Lenovo a Samsung, tedy jedny z nejprodávanějších značek smartphonů v českých e-shopech.

Vývoj cen mobilních telefonů Apple, Samsung, Lenovo, 12. 01. – 11. 3.

Samsung

Ze sledování vývoje cen mobilních telefonů Samsung  lze perfektně vypozorovat cenové strategie konkrétních obchodů. Oproti značkám Lenovo  a Apple e-shopy pracují intenzivně s cenou – často zdražují i zlevňují (viz graf). Cenová hladina v časovém období pozvolna klesá, ale ne tak výrazně, jako například u produktů Lenovo.

Tabulka 1: Procentuální rozdíl průměrných cen mobilních telefonů Samsung u vybraných e-shopů

E-shopPočet sledovaných produktůCena 12. 1. 2016 v KčCena 11. 3. 2016 v KčRozdíl v %
czc.cz526 7236 457-4
datart.cz486 5576 456-2
exasoft.cz456 3236 4602
kasa.cz566 8906 723-2
okay.cz326 5566 456-2
tsbohemia.cz556 6236 560-1

Průměrná sleva mobilních telefonů Samsung je za sledované období pouze 1 %, takže se může zdánlivě zdát, že se cena příliš nemění a je jedno, kdy telefon koupit. Pravdou ovšem je, že i zde bylo možné ušetřit, a to hlavně na přelomu ledna a února, kdy ceny padaly průměrně nejníže (např. datart.cz zlevnil ze 7 123 Kč na 6 423 Kč, což je značený rozdíl 700 Kč), viz obrázek 1.

Obrázek 1: Vývoj průměrných cen mobilních telefonů Samsung u vybraných e-shopů

Průměrná cenová hladina mobilních telefonů Samsung

Lenovo

Ze sledování průměrné ceny je zřejmé, že cenová hladina mobilních telefonů značky Lenovo má v čase klesající tendenci. U této skupiny je zajímavé, že obchody se na konci monitorovaného období sešly na totožné průměrné ceně 3 499 Kč. Průměrná sleva tak činila 8 %, z čehož nejvýrazněji zlevnil okay.cz, který měl ovšem na startu cenu výrazně vyšší než ostatní e-shopy.

Tabulka 2: Procentuální rozdíl průměrných cen mobilních telefonů Lenovo u vybraných e-shopů

E-shopPočet sledovaných produktůCena 12. 1. 2016 v KčCena 11. 3. 2016 v KčRozdíl v %
czc.cz203 6573 449-6
datart.cz233 6363 449-5
exasoft.cz163 6993 449-7
kasa.cz243 6873 449-7
okay.cz204 1663 449-21
tsbohemia.cz203 5743 449-4

Z toho vyplývá, že pokud máte zájem o mobilní telefon značky Lenovo, vyplatí se vyčkávat a nekupovat na začátku životního cyklu. Z monitoringu lze odvodit, že tyto mobilní telefony rychle „stárnou“, a proto poměrně rychle ztrácejí na hodnotě. Jenom ve sledovaném období se cenová hladina snížila u prodejců téměř o 200 Kč, viz obrázek 2.

Obrázek 2: Vývoj průměrných cen mobilních telefonů Lenovo u vybraných e-shopů

Průměrná cenová hladina mobilních telefonů Lenovo

Apple

Životní cyklus mobilních telefonů Apple se liší od ostatních značek. Zatímco u značek Samsung a Lenovo dochází v průběhu času k degradaci ceny, mobilní telefony iPhone si drží stále vysokou cenovou hladinu. Některé obchody s cenou téměř nepracují (okay.cz, exasoft.cz), jiné cenu sice mění, ale počáteční a koncové ceny ve sledovaném nejsou příliš rozdílné, a když už se mění, tak dochází spíše ke zdražování (pouze tsbohemia.cz snížila ceny).

Tabulka 3: Procentuální rozdíl průměrných cen mobilních telefonů Apple u vybraných e-shopů

E-shopPočet sledovaných produktůCena 12. 1. 2016 v KčCena 11. 3. 2016 v KčRozdíl v %
czc.cz3915 82316 3903
datart.cz2615 89017 3899
exasoft.cz2318 49018 4900
kasa.cz3815 65715 9902
okay.cz3716 89018 82310
tsbohemia.cz3617 52616 726-5

Jak už jsme výše uvedli, vývoj cenové hladiny iPhonů je hodně specifický. U jednotlivých e-shopů se práce s cenou výrazně liší, a proto nejde jednoznačně říci, v jakém období je výhodné je nakoupit. V tomto případě bylo nejvýhodnější mobilní telefon Apple koupit v czc.cz v období mezi 3. až 8. 2., kdy cena klesla na 15 156 Kč. Nejdražší byly iPhony naopak v datart.cz 26. února za 19 057 Kč, to je rozdíl 3 901 Kč.

Obrázek 3: Vývoj průměrných cen mobilních telefonů Apple u vybraných e-shopů

Průměrná cenová hladina mobilních telefonů Apple

Z výše uvedeného měření je vidět, jak které obchody pracují s cenovou hladinou u jednotlivých skupin produktů. Telefony Apple iPhone potvrdily, že si v průběhu životního cyklu drží vysokou hodnotu a prodejci si dokonce můžou dovolit zdražovat, i když mobily „stárnou“ (zdražování může být způsobeno také tím, že obchody vyprodaly skladové zásoby a po změně kurzu dolaru musely nakoupit dráž), viz obrázek 3.

Se zbožím Samsung a Lenovo naopak musí e-shopy reagovat na vývoj trhu jiným způsobem. Globálně je možné říci, že jak produkty během životního cyklu stárnou, jejich cena klesá, což ovšem neznamená, že se během jejich cyklu cena pouze snižuje (viz grafy).

Jak se e-shopy ovlivňují

Nejčastějšími prvními „hybateli“ s cenovou hladinou jsou z vybraných obchodů  datart.cz, czc.cz a kasa.cz. Jakmile některý z těchto obchodů „sáhne“ na cenu, ostatní e-shopu rychle reagují na vzniklou situaci. Datart.cz a kasa.cz jsou také zároveň obchody, které se nebojí s cenou pracovat velice často (viz sledování mobilních telefonů Apple, u kterých se změny cen pohybovaly v řádech stovek korun).

Z grafů vývoje cen je perfektně vidět, že statická cena je mrtvá cena. Jen málokterý e-shop si dovolí nabízet zboží s konstantní cenou. Je to důkaz toho, že cenová strategie je součástí celkové obchodní strategie jednotlivých internetových obchodů.

Přeceňování

Jak je ze sledování vývoje cen zřejmé, e-shopy přeceňují – některé často, jiné méně či vůbec. Pojďme se podívat, jak obchody měnily ceny u kategorie mobilních telefonů Samsung mezi 14. a 27. 2. (cyklus 14 dní od pondělí).

Obrázek 4: Přeceňování mobilních telefonů Samsung u vybraných e-shopů

Strategie přeceňování mobilních telefonů Samsung

Při pohledu na vývoj přeceňování mobilů Samsung zjistíme, že e-shopy exasoft.cz a tsbohemia.cz nepřeceňovali, nebo pouze výjimečně (exasoft.cz přecenil pouze jednou za únor). Ostatní internetové obchody se změnou cen pracují s určitou pravidelností. Okay.cz měnil v únoru ceny téměř každé 2 až 3 dny, kdežto czc.cz pouze dvakrát a datart.cz pětkrát.

Nejvíce zboží přecenil okay.cz, který změnil ceny 9. února až u 37,5 % produktů. S dalším významným přeceněním přišel datart.cz, jenž přecenil 18,2 % zboží.

Druhým příkladem je přeceňování mobilních telefonů Apple, které má úplně jiný charakter.

Obrázek 5: Přeceňování mobilních telefonů Apple u vybraných e-shopů

Strategie přeceňování mobilních telefonů Apple

Z průběhu můžeme vypozorovat, že polovina e-shopů během monitorovaného období s cenou vůbec nepohnula (exasoft.cz, okay.cz a tsbohemia.cz), tedy nijak v tomto směru nereagovala na chování konkurence. Obchody czc.cz, datart.cz a kasa.cz naopak přeceňují pravidelně, a to poměrně vysoký podíl zboží.

Nejvíce zboží přeceňoval datart.cz, který cenu měnil každé 3 až 4 dny. 26. 2. změnil cenu u 83,3 % sledovaných produktů. Kasa.cz 20. 2 přecenila zboží u 64,7 % produktů.

Z celkového hlediska obchody mobilní telefony Apple nepřeceňují tak často jako jiné značky.

Analýza konkrétních mobilních telefonů, 12. 01. – 11. 3.

Vybrali jsme top produkty mobilních telefonů značek Apple, Lenovo a Samsung. Na nich si ukážeme, jak se vyvíjela cena a jaké cenové rozdíly mohou u jednoho produktu nastat: Samsung Galaxy S6 G920F 32GB, Smartphone Lenovo Vibe X3 a Apple iPhone 5S 16GB.

Samsung Galaxy S6 G920F 32GB

Samsung Galaxy S6 si překvapivě dlouhou dobu držel stabilní cenu na průměrné úrovni 16 793 Kč. Na přelomu měsíce došlo k velkému skokovému zlevnění, kterému se vyhnul pouze exasoft.cz. Ostatní obchody zlevnily na 14 999 či 14 990 Kč a výsledná průměrná cena se tak ustálila na 15 295 Kč.

Je zajímavé, že jako první snížil cenu datart.cz a hned další den ho následovaly všechny e-shopy kromě již zmiňovaného exashop.cz.

Pro zákazníky tak bylo výhodné provést koupi od začátku měsíce března.

Obrázek 6: Vývoj průměrné ceny Samsung Galaxy S6 G920F 32GB u vybraných e-shopů

Cenové hladiny mobilních telefonů Samsung a jejich skokové zlevnění

Smartphone Lenovo Vibe X3

Jako další jsme vybrali nejoblíbenější mobilní telefon značky Lenovo – Vibe X3. U tohoto produktu je velice zajímavé, že ani jeden z 5 sledovaných prodejců téměř neměnil ve sledovaném období cenu.

Původních 12 999 Kč se udrželo celé období, pouze s tou výjimkou, že czc.cz třikrát snížil cenu, ale o pouhou jednu korunu. To samozřejmě obchody datart.cz, kasa.cz, okay.cz i tsbohemia.cz nechalo klidnými a nenásledovala žádná reakce.

Pro zákazníky to znamená, že na Lenovo Vibe X3 se zatím nevztahovaly žádné akce, tudíž žádné slevy. Dá se očekávat, že v nejbližším časovém horizontu se cena nějak výrazně měnit nebude.

Obrázek 7: Vývoj průměrné ceny Smartphone Lenovo Vibe X3 u vybraných e-shopů

Téměř neměnný vývoj cen u Lenovo Vibe X3

Apple iPhone 5S 16GB

Vývoj cen sledovaného mobilního telefonu potvrzuje, že tato kategorie si dlouhodobě drží poměrně konstantní cenovou hladinu. Nejdražší byl tento iPhone stále v e-shopu exasoft.cz za 14 990 Kč, který ani jednou neukotvil cenu na baťovskou cifru. U ostatních obchodů se ceny iPhone 5S 16GB změnily zřídka kdy, a když už se měnily, tak pouze na krátkou dobu. Pouze ts.bohemia.cz zlevnila z 12 999 Kč na 10 990, které podržela celý měsíc.

Nejlevněji mohli koupit iPhone zákazníci exasoft.cz za 9 999 Kč od 2. do 8. 2. 2016. Průměrná cena na začátku činila 12 192 Kč, na konci sledovaného období se snížila na 11 992 Kč.

Obrázek 8: Vývoj průměrné ceny Apple iPhone 5S 16GB u vybraných e-shopů

Práce s cenovou hladinou u modelu Apple iPhone 5S 16GB

 

Cenové strategie oblíbených e-shopů nikdy nespí

Analytická služba Karsa Monitor dokazuje, že internetové obchody cenovou strategii aplikují i v „klidnějších“ měsících. Ze sledování vývoje cen značek Apple, Lenovo a Samsung je patrné, že je rozdíl v tom, jakým způsobem a jak často jednotlivé e-shopy přeceňují. Zároveň jde perfektně vypozorovat životní cyklus značek i konkrétních mobilních telefonů.

Analýza vývoje cen mobilních telefonů jasně ukazuje, že silnější e-shopy pracují s cenou intenzivněji – je to důležité pro samotný obchod i jeho zákazníky. A právě také díky propracované cenové strategii „ukusují“ tyto e-shopy největší tržní podíl na českém internetu.

Sdílet příspěvek

Komentáře (0)